Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Młodzi obserwatorzy ptaków

 • Opublikowano :

Uczniowie klasy II a wykorzystują czas podglądając przyrodę. Ostatnio mieli za zadanie zrobić album o ptakach polskich. Niektórzy wzięli sobie ten temat bardzo do serca i wykonali przecudne prace. Pogłębili przez to swoją wiedzę o ptakach polskich oraz umiejętność poszukiwania wiadomości w rożnych źródłach, a także rozwinęli się manualnie. Mam nadzieję, że w niektórych uczniach zaszczepiony został bakcyl obserwacji i poznania przyrody. Może ktoś z nich zostanie ornitologiem?

 • 20200502_155727
 • 20200507_101157
 • DSC_0203
 • IMG_20200505_201955
 • IMG_20200506_201831
Czytaj dalej...

Nagroda specjalna w VIII Warszawskim Konkursie o Józefie Piłsudskim

 • Opublikowano :

12 maja w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w ósmej edycji konkursu dotyczącego życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego, która była transmitowana na żywo na stronie internetowej szkoły. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Mazowiecka Kurator Oświaty, Prezydent m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że klasa Vb zdobyła nagrodę specjalną Grand Prix konkursu za swoją grę strategiczną, dotyczącą wybranego wydarzenia z wojny o przebieg wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, czyli Bitwy Warszawskiej. Nasza gra „Depesza na wagę życia” została nagrodzona specjalnie zaprojektowaną statuetką przedstawiającą postać Marszałka, a wg jurorów na szczególne docenienie zasłużyła „jej ciekawa koncepcja”. Bardzo cieszymy się z tak dużego wyróżnienia, ponieważ konkurs miał realnie zasięg wojewódzki, a ilość prac, które na niego wpłynęły świadczy o wysokim poziomie zmagań i dużej konkurencji wśród uczestników.

 • IMG_20200520_115306
 • IMG_20200520_115404
Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 7/2019/2020

 • Opublikowano :

 Zarządzenie Nr  7/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie z dnia 06.05.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida  w Zakręcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

zarządzam, co następuje:

 • § 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22.05.2020 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie.

 • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Olczyk-Szum

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie

Czytaj dalej...

„Konstytucja 3 maja”

 • Opublikowano :

Za kilka dni Polacy będą obchodzić Święto Narodowe Trzeciego Maja, które zostało ustanowione w 1919 roku. Upamiętnia ono uchwalenie konstytucji – pierwszej w Europie, a drugiej na świecie.

Czytaj dalej...