Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Sprawozdanie z wykładów o bezpieczeństwie SIMENS

  • Opublikowano :

Dnia 10.10. 2017 r. w naszej Szkole odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa. W prelekcji wzięli udział wszyscy uczniowie. 

Wykład prowadzili pracownicy firmy SIEMENS odpowiedzialni za wewnętrzną modernizację budynku.

Czytaj dalej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • Opublikowano :

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie realizuje projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Czytaj dalej...

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej

  • Opublikowano :

Dnia 16. 10 . 2017 w naszej Szkole odbędzie się uroczystość Pasowania na Pierwszoklasistów. Tego dnia będziemy również obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkich gości zapraszamy na godzinę 9.50 na salę gimnastyczną.

Uczniowie przed i po apelu mają planowe zajęcia lekcyjne.

 Klasy Ia i Ib spotykają się o 8.30 pod sala nr 2, po uroczystości i poczęstunku nie mają już zajęć dydaktycznych.

Czytaj dalej...

Kampania Lekki Tornister

  • Opublikowano :

Kampania Lekki Tornister

Szanowni Rodzice!

Drodzy uczniowie!

Zgod­nie z zale­ce­niami Głów­nego Inspek­tora Sani­tar­nego,waga tor­ni­stra nie powinna prze­kra­czać 10–15 % masy ciała dziecka.

Z prze­pro­wa­dzo­nych badań wynika jed­nak, że co drugi uczeń nosi za ciężki ple­cak.

Czytaj dalej...

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

  • Opublikowano :

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  do  udziału w konkursach przedmiotowych

Poniżej harmonogram konkursów.

Czytaj dalej...
Aktualności
Zakładki

Dojazd do nas