Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Gratulacje!

 • Opublikowano :

Miło nam poinformować, że nasze uczennice z klasy VIII otrzymały tytuł laureata w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej na poziomie 2:  
Antonina Piwczyńska – 7 miejsce  
Gabriela Soldatke – 14 miejsce

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Dyplom_A.P
 • Dyplom_G
Czytaj dalej...

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ” PIĘKNO POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH”

 • Opublikowano :

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  PT.” PIĘKNO POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH”  organizowany  jest w ramach programu wychowawczego szkoły na rok 2020/2021 „Pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd przyszliście.”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im C. K. Norwida w Zakręcie.

Uczniów naszej szkoły zapraszamy do wykonania pracy plastycznej, której tematem jest piękno polskich parków narodowych. Przedstawcie w swojej pracy wybrany przez Was charakterystyczny fragment polskiej przyrody z ulubionego parku narodowego. Możecie również ukazać ich mieszkańców: zwierzęta, owady, ptaki lub chronione okazy roślin.  W polskich parkach narodowych występują bowiem wspaniałe okazy fauny i flory. Uczmy się chronić to piękno dla przyszłych pokoleń.

Liczymy na Waszą wyobraźnię i pomysłowość!

1. CELE KONKURSU :

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych i kreatywności
 • ukazywanie piękna przyrody ojczystej i wzbudzanie chęci jej poznania,
 • propagowanie potrzeby ochrony środowiska,
 • zachęcanie uczniów do twórczej, samodzielnej pracy oraz   poszukiwania różnych źródeł wiedzy,
 • budzenie wśród uczniów szacunku do otaczającej nas przyrody

2. WARUNKI KONKURSU:

 • konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie.
 • technika wykonania prac plastycznych dowolna płaska (rysunek, malarstwo, grafika, collage z wyłączeniem materiałów sypkich i plasteliny),
 • format prac A4, A3 lub A2,
 • uczeń może zaprezentować 2 prace,
 • komisja konkursowa oceniać będzie: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, innowacyjność twórczą i estetykę wykonania pracy,
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

kategoria klas 0-III

kategoria klas IV-VI

kategoria klas VII-VIII

 

3. TERMIN I WARUNKI ODDAWANIA PRAC DO KONKURSU:

 • prace plastyczne  należy   złożyć do 10 marca 2021 r. do nauczycieli : p. Agnieszki Sęczek,  p. Beaty Tuz  lub p. Olgi Dźwigały.
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić opis: imię, nazwisko i wiek autora, klasa, nazwa parku narodowego- tytuł pracy.
 • lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, a wręczenie nagród odbędzie się  24 maja 2021 r.
 •  w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie.
 • prace konkursowe  będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie szkoły,
 • najciekawsze pracę zostaną opublikowane  w wersji elektronicznej na stronie szkoły

 

Koordynator konkursu:

 Agnieszka Sęczek

 

 LOGA parków

 

Czytaj dalej...