Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Projekt "Lepsza szkoła".

INFORMACJA

Uczniowie kl. IV a, VII a, VII b. pod opieką pani Hanny Wójcik, biorą udział w projekcie “Lepsza szkoła” GWO z matematyki.

Projekt LEPSZA SZKOŁA bada efektywność nauczania, sprawdza wiedzę i daje możliwość porównywania osiągnięć uczniów z wynikami  
ich rówieśników z całej Polski.

Aktualności
Zakładki

Dojazd do nas