Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

KONKURS „Kartka dla Norwida”

KONKURS  „Kartka dla Norwida”

Kartka urodzinowa dla patrona szkoły  Cypriana Kamila Norwida

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorzy: Samorząd Uczniowski
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I- III SP, klas IV- VII oraz Gimnazjum.
 3. Cel konkursu:
 • Poszerzenie wiedzy na temat patrona szkoły
 • Promowanie wartości reprezentowanych przez patrona szkoły
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własną szkołą
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji szkolnej
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
 • Integracja społeczności szkolnej
 1. Warunki konkursu:
 • Jeden uczestnik może złożyć 1 pracę.
 • Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę.
 • Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (rysunek, malarstwo, wydzieranka i inne) - w formie kartki urodzinowej.
 • Praca powinna zawierać treść życzeń urodzinowych.
 1. Termin i miejsce składania prac: do dnia 21. 09. 2017r. ( czwartek) - świetlica szkolna
 1. Kryteria oceny:
 • pomysłowość
 • samodzielność
 • estetyka pracy
 1. Dla  autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
 1. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
 1. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 25. 09. 2017r. ( poniedziałek).
Aktualności
Zakładki

Dojazd do nas