Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Harmonogram turnusów akcji "Wakacje Blisko Domu"

Ramowy rozkład dnia

7:30 – 9:00     Zbieranie się dzieci, gry i zabawy według zainteresowań uczniów

9.00 -12.30 Zajęcia wg programu ( raz w tygodniu wycieczka)

12.30 - Obiad

13.00 – 15.30 Zajęcia wg programu ( środy- basen)

15.30 – 17.00 Gry i zabawy wg zainteresowań uczniów

 I turnus Lato,lato - Bezpieczne wakacje


Zajęcia instruktażowe- „Ciesz się latem – bezpieczne wakacje ”Wakacyjne przestrogi: Rozmowa dziećmi na temat bezpiecznego zachowania w czasie wakacji; Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; Przypominamy numery alarmowe; Swobodne rozmowy z dziećmi na temat „Jak bezpiecznie podróżować?.

Spisanie regulaminu „ Bezpieczne wakacje”.
Praca plastyczna- makieta przestrzenna „ wakacje”

praca plastyczna „ Pocztówka wakacyjna”.
Quiy o lecie, o kurortach letnich

Pokaz mody letniej

Tworzenie obrazków z koralików – koraliki do prasowania

Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek związanych z nadchodzącym latem;

Rozmowy na temat lata i spędzania wolnego czasu. Gdzie warto pojechać w czasie wakacji?

Śpiewanie wakacyjnych i letnich piosenek. Moje wymarzone wakacje” – praca plastyczna.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

wycieczka

basen

II turnus W zdrowym ciele zdrowy duch

Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej. Klasyfikacja zdrowych i niezdrowych produktów.

Złote zasady odżywiania – kodeks zdrowo ucznia.

Jaki to sport? – rozwiązywanie rebusów Moja ulubiona dyscyplina sportowa- pogadanka z uczniami.

Przygotowanie sałatki/ lub zdrowych ciasteczek

Praca plastyczna pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – interpretacja powiedzenia .

Praca plastyczna: ”Piramidy żywieniowa”.

Śpiewanie piosenki „witaminki witaminki” do zabawy z chustą Klanzy.

Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona” – wszystkie dzieci ruchem inscenizują treść piosenki  pt. „Głowa, ramiona”

Gimnastyka przy muzyce.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Wycieczka.

Basen.

III turnus W świecie baśni braci Jakuba i Wilhelma Grimm.

Zapoznanie z wybraną przez dzieci baśnią. Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni. Moja ulubiona bajka – opowiadanie bajek przez uczniów. Rozmowa na temat szanowania książek. Dlaczego warto czytać książki?

Uczymy się na błędach Czerwonego Kapturka – przypomnienie treści bajki, rozmowa kierowana na temat zagrożeń czekających na dzieci, inscenizacja do bajki w wykonaniu chętnych dzieci, tworzenie zdań.

Od karteczki do książeczki, czyli jak powstaje książka. Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja.

Mój komiks – przygotowanie przez uczniów opowiadania w formie komiksu.

Głośne czytanie wierszy i bajek twórców literatury dla dzieci, m.in. J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Konopnickej.

Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.

Zakładka do książki – praca plastyczno-techniczna.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Wycieczka.

Basen.

IV TURNUS Ziemia - nasza planeta

Człowiek elementem przyrody – rozsypanka obrazkowa, zagadki tematyczne, zabawa ruchowa „ Roszada”, zbiorowa praca plastyczna „Ja w przyrodzie”
Mali ekolodzy – formułowanie zasad postępowania przyjaciela ziemi na podstawie tekstu W. Szydłowskiej „zawiniła Butelka”, przysięga Koniczynki.
Ziemia Swobodne wypowiedzi „Jak powinniśmy szanować naszą planetę” – Rozmowa na temat zagrożeń-tworzenie drzewa pomysłów środowiska i konieczności jego ochrony. Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby (ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci).

Praca-edukacyjnych związanych z ochroną środowiska. techniczna pt. „Cuda z natury” z wykorzystaniem surowców.

Praca plastyczna z recyklinu.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Wycieczka.

Basen.

V Turnus Eksperymenty z kolorami

Eksperymenty:

kolorowe latawce i balony

podwodny świat –

Kolorowe wodne wulkany

Lampa Lava

Galaktyka w słoiku

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Wycieczka

Basen