Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Dnia 5 października 2018 roku uczniowie klas III – VIII Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Zajęcia odbyły się w ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu  
z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. Głównym założeniem akcji jest  poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez promowanie używania elementów odblaskowych.

Uczniowie z Zakrętu wzięli udział w trzech panelach tematycznych. Jeden z nich został poprowadzony przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, którzy przeprowadzili z uczestnikami naukę jazdy po torze rowerowym. Kolejnym punktem programu było spotkanie, w czasie którego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zaprezentowali film „… tak, chcę byś bezpieczny”, a następnie omówili ukazaną w nim tematykę. Dzięki wskazówkom udzielonym przez ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Mogli też sprawdzić swoje umiejętności podczas ćwiczeń z użyciem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Wszyscy uczniowie, biorący udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, otrzymali zestawy zawierające elementy odblaskowe oraz kaski rowerowe.

 • IMG_9000
 • IMG_9011
 • IMG_9021
 • IMG_9047
 • IMG_9050
 • IMG_9051
 • IMG_9056
 • IMG_9057
 • IMG_9067
 • IMG_9070
 • IMG_9076
 • IMG_9084
 • IMG_9100
 • IMG_9103
 • IMG_9106
 • IMG_9111
 • IMG_9113
 • IMG_9120
 • IMG_9122
 • IMG_9124
 • IMG_9125
 • IMG_9129
 • IMG_9132
 • IMG_9136
 • IMG_9140
 • IMG_9145
 • IMG_9148
 • IMG_9153