Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
Serdecznie zapraszamy!
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

box1

mały inżynier

box3 armosfera

box1 biblioteka

Start - Szkoła Podstawowa w Zakręcie

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Zamawiający, Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Zakręcie z siedzibą w Zakręcie ul. Szkolna 11, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia o udzieleniu zamówieniu na usługi społeczne pn.:

Przygotowywanie i dostawa posiłków dla Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zakręcie w roku szkolnym 2017/2018 nr ref. ZSGZ/702/2016/2017

Wybrano i udzielono zamówienia Wykonawcy:

Czytaj dalej...

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne pn. „Przygotowywanie i dostawa posiłków dla Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zakręcie w roku szkolnym 2017/2018” Nr referencyjny ZSGZ/702/2016/2017

INFORAMCJA Z OTWARCIA OFERT

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS