telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Rekrutacja 2021/2022

AKCJA REKRUTACJA oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022:

Szanowni Rodzice rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie na rok szkolny 2021/2022 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem aplikacji firmy VULCAN.

1 marca  – 16 marca 2021 r.

  1. Wejdź na stronę tuwiazowna.pl . Wybierz zakładkę Edukacja, Kultura – ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLI I „ZERÓWEK”.
  2. Wypełnij elektronicznie KARTĘ ZGŁOSZENIA.
  3. Wydrukuj KARTĘ ZGŁOSZENIA.
  4. Dostarcz – do szkoły wdrukowaną, wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA w terminie do 16 marca 2021 r. do godz. 16.00
  5. Listy kandydatów – 22 marca 2021 r. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informację mailową o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału zerowego.
  6. Potwierdzenie woli – 23-29 marca 2021 r. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do oddziału zerowego.
  7. Listy przyjęcia – 30 marca 2021 r. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymają informację mailową o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do oddziału zerowego.