telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Lista przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego