telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

AKCJA REKRUTACJA do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021

Szanowni Rodzice rekrutacja do klas I w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem aplikacji NABÓR PRZEDSZKOLA firmy VULCAN.

Adres strony do rekrutacji:  www.gminawiazowna.podstawowe.vnabor.pl

Zasady naboru na rok szkolny 2020/2021 znajdą Państwo na stronie rekrutacji.

02.03.2020 r. godz. 08.00 
Otwarcie strony dla rodziców - www.gminawiazowna.podstawowe.vnabor.pl

Rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców.

17.03.2020 r. do godz. 15.00  
Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru.

23.03.2020 r. godz. 10.00
 Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych www.gminawiazowna.podstawowe.vnabor.pl

24.03.2020 r. od godz. 08.00 – 30.03.2020 r. do godz. 15.00 
Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia (w postaci złożonego oświadczenia)

31.03.2020 r. godz. 10.00
 Publikacja list przyjętych

 Rekrutacja uzupełniająca, będzie odbywać się poza systemem elektronicznym.Rejestracja i kandydatów i składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej będą się odbywać bezpośrednio w szkłach w dniach od 02.04.2020 r. (godz. 08.00) do 10.04.2020 r. (godz. 15.00).

  • rekrutacja plakat1