Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

 

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

We wtorek, 18 kwietnia 2017 r. zaczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie, ale trzeba też przygotować dokumenty papierowe, które należy złożyć w placówce.

Żeby zarejestrować dziecko do placówki trzeba wejść na stronę:

www.gminawiazowna.podstawowe.vnabor.pl 

W przypadku szkół obowiązuje rejonizacja. Ważne są kryteria, których spełnienie należy potwierdzić przekazując oświadczenia:


1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – oświadczenie dotyczące pracy zawodowej, nauki w trybie dziennym, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności gospodarczej;
2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania – oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego dla Gminy Wiązowna;
3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej 8 godzin dziennie – oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie;
4) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w placówce pierwszego wyboru – oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dwoje lub więcej dzieci;
5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – oświadczenie.


Każdy z dokumentów zostanie zweryfikowany. Prosimy o rozważne składanie oświadczeń.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą zgłosić się do szkoły podstawowej w celu pobrania wniosku lub skorzystać z dostępu do Internetu na stanowisku przygotowanym w Urzędzie Gminy Wiązowna (parter – Biuro Obsługi Mieszkańców).

Do 11 maja komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 25 do 30 maja.

Poniżej przedstawiamy terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół podstawowych

 
 
Lp. Rodzaj czynności Terminy Termin postępowania uzupełniającego w przypadku pojawienia się wolnych miejsc
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 – 28 kwietnia 2017 r. 25 – 30 maja 2017 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 2 – 8 maja 2017 r. 31 maja – 1 czerwca 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 maja 2017 r. 3 czerwca 2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 15 – 19 maja 2017 r. 5 czerwca 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 maja 2017 r. 31 sierpnia 2017 r.
 
 
 
  • r2-373x480