telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Plan klasy VI-VIII

PLAN LEKCJI KLASY VI a
W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

Lp. Godziny lekcyjne  Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 8.00-8.45 ZRK g.1 14 W-F J. POLSKI 13 ZRK g.2 14
2. 8.55-9.40 RELIGIA 10

J. ANG. g.2,                    

J. ROS g.1

15 BIOLOGIA 10

J. ANG. g. 1,                       

J. ROS g.2

15 J.ANG. g.2 14
3. 9.50 -10.35

J. ANG. g. 1,                     

J. ROS g.2

14 MATEMATYKA 9 MATEMATYKA 9

J. ANG. g. 2, 

 J. ROS g.1

15 GEOGRAFIA 11
4. 10.45-11.30 PLASTYKA 3 J.POLSKI 13 W-F HISTORIA 16 TECHNIKA 15
5. 11.50-12.35 MATEMATYKA 9 J.POLSKI 13 J.POLSKI 13 J.POLSKI 13 MATEMATYKA 9
6. 12.55-13.40 MUZYKA 10 HISTORIA 16 RELIGIA 10 W-F G. WYCH. 9
7. 13.50-14.35 WDZ 10 J. ANG.g.1 14 W-F INFORMATYKA K
8. 14.45-15.30

PLAN LEKCJI KLASY VI b
W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

Lp. Godziny lekcyjne  Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 8.00-8.45 ZRK g.2 14 W-F      INFORMATYKA K  ZRK g.1 14
2. 8.55-9.40 MATEMATYKA 9

J. ANG. g.1,                             

J. ROS g.2

14 J.POLSKI 13

J. ANG. g.2,                               

J. ROS g.1

14 J. ANG. g.1 14
3. 9.50 -10.35

J.ANG.g.2,                        

J. ROS g.1

10 G. WYCH. 15 J.POLSKI 13

J. ANG. g.1,                            

J. ROS g.2

14 MATEMATYKA 9
4. 10.45-11.30 RELIGIA 10 MUZYKA 3 W-F J.POLSKI 13 GEOGRAFIA 11
5. 11.50-12.35 PLASTYKA 3 MATEMATYKA 9 RELIGIA 10 BIOLOGIA 11 J.POLSKI 13
6. 12.55-13.40 HISTORIA 16 J.POLSKI 13 MATEMATYKA 9 W-F HISTORIA 16
7. 13.50-14.35 TECHNIKA  9 WDŻ 10 J. ANG. g.2 14 W-F
8. 14.45-15.30    

 

PLAN LEKCJI KLASY VII
W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Lp. Godziny lekcyjne  Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 8.00-8.45 MATEMATYKA 9 J.ANG. g.1 14 CHEMIA 12 J. ANG. g.2 14 J.POLSKI 16
2. 8.55-9.40 BIOLOGIA 11 MATEMATYKA 9 CHEMIA 12 J.POLSKI 11 GEOGRAFIA 11
3. 9.50 -10.35 HISTORIA 16 J.POLSKI 10 W-F MATEMATYKA 9 W-F
4. 10.45-11.30

J. NIEM. g.1,                    

J. ANG.  g.2

15,14 J.POLSKI 10 GEOGRAFIA 11 ZRK MAT 9

J. NIEM. g.1,                    

J. ANG.  g.2

15,14
5. 11.50-12.35

J. NIEM. g.2,                          

J. ANG.  g.1

14,15 MUZYKA 3 J.POLSKI 16 FIZYKA 12

J. NIEM. g.2,                         

J. ANG.  g.1

14,15
6. 12.55-13.40 PLASTYKA 3 FIZYKA 12 HISTORIA 16 RELIGIA 10 RELIGIA 10
7. 13.50-14.35 W-F W-F MATEMATYKA 9 BIOLOGIA 11 G. WYCH. 10
8. 14.45-15.30 INFORMATYKA g.1 K WDŻ 10 DORADZ. ZAWOD.  INFORMATYKA g. 2 K

PLAN LEKCJI KLASY VIII
W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Lp. Godziny lekcyjne  Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 8.00-8.45 RELIGIA 13 J.POLSKI 13 INFORMATYKA K J.ROS. 15 G. WYCH. 11
2. 8.55-9.40 J. ROS. 13 WOS 16 GEOGRAFIA 11 J.POLSKI 13 HISTORIA 16
3. 9.50 -10.35 J.POLSKI 13 W-F CHEMIA 12 J.POLSKI 13 MATEMATYKA 12
4. 10.45-11.30 J.POLSKI 13 MATEMATYKA 12 CHEMIA 12 BIOLOGIA 11 ZRK 12
5. 11.50-12.35 MATEMATYKA 12 FIZYKA 12 W-F HISTORIA 16 WOS 11
6. 12.55-13.40 J. ANG. 14 J. ANG. 14 W-F FIZYKA 12 J. ANG. 14
7. 13.50-14.35 W-F EDB  13 MATEMATYKA 12 DORADZ. ZAWOD.
8. 14.45-15.30   RELIGIA 10
9.