Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Plan klasy VII-VIII i III Gimnazjum

PLAN LEKCJI KLASY VII
W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

Lp. Godziny lekcyjne Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 08.00-08.45 Matematyka 18 Matematyka 18 Biologia 12 Historia 15 J. polski 13
2. 08.55-09.40 J. angielski
16 Matematyka 18 WDŻ 18 J. polski 13 W-F
3. 09.55-10.40 Matematyka 17 J. polski 13 Geografia 12 J. polski 13 Matematyka 18
4. 10.50-11.35 Biologia 12 Historia 14 J. angielski 16 J. angielski 16 Fizyka 18
5. 11.45-12.30 J. polski
13 Fizyka 18 Chemia 17 W-F Chemia 17
6. 13.00-13.45 Plastyka 4 Zaj. z wych. 13 J. rosyjski 15 W-F J. rosyjski 18
7. 13.55-14.40 Muzyka 4 Religia 15 Informatyka pr. komp. Religia 15 Geografia 12
8. 14.50-15.35 W-F

 

PLAN LEKCJI KLASY VIII A
W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

Lp. Godziny lekcyjne Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 08.00-08.45 J. angielski/WDŻ 16/12 Chemia 17 J. angielski/WDŻ 16/18 J. angielski 16 J. angielski 16
2. 08.55-09.40 Fizyka 17 Historia 14 J. polski 16 Matematyka 11 J. rosyjski 18
3. 09.55-10.40 J. polski
16 Chemia 17 J. polski 16 Zaj. z wych. 16 J. polski 16
4. 10.50-11.35 Matematyka
11 J. polski 16 J. rosyjski 15 Fizyka 17 Historia 14
5. 11.45-12.30 Geografia
12 W-F Matematyka 11 W-F Matematyka 11
6. 13.00-13.45 Religia
15 W-F WOS 14 Biologia 12 W-F
7. 13.55-14.40 J. angielski
16
Informatyka  pr. komp. Edu. dla bezp. 13 J. angielski 16 WOS 14
8. 14.50-15.35 Religia 15 Biologia 12

 

PLAN LEKCJI KLASY VIII B
W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

Lp. Godziny lekcyjne Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 08.00-08.45 J. angielski/WDŻ 16/12 Informatyka pr.komp. J. angielski/WDŻ 16/18 J. angielski 16 J. angielski
16
2. 08.55-09.40 Historia
14 J. polski 13 Biologia 12 Fizyka 17 J. polski 13
3. 09.55-10.40 Geografia
12 WOS 14 W-F Matematyka 11 Chemia 17
4. 10.50-11.35 J. polski
13 Fizyka 18 Chemia 17 J. polski 13 Matematyka 11
5. 11.45-12.30 W-F
Biologia 12 J. rosyjski 15 J. polski 13 J. rosyjski 18
6. 13.00-13.45 Zaj. z wych.
17 Matematyka 11 Matematyka 11 W-F Historia 14
7. 13.55-14.40 J. angielski
16     Religia 15  J. angielski 16 W-F
8. 14.50-15.35 Religia 15 Edu. dla bezp. 13  WOS 14

PLAN LEKCJI KLASY III GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

Lp. Godziny lekcyjne Poniedziałek Sala nr Wtorek Sala nr Środa Sala nr Czwartek Sala nr Piątek Sala nr
1. 08-00-08.45 J. polski 15 Biologia 12 Religia 14 Geografia 12 Matematyka 17
2. 08.55-09.40 WDŻ 12 Chemia 17 J. polski 14 Religia 16 Historia 14
3. 09.55-10.40 Zaj. tech. 18 Matematyka 18 J. niemiecki 15 J. polski 14 J. polski 14
4. 10.50-11.35 Matematyka 17 Chemia 17 WOS 14 J. polski 14 J. niemiecki 15
5. 11.45-12.30 Fizyka 17 J. angielski 16 W-F Zaj. z wych. 12 Informatyka pr. komp.
6. 13.00-13.45 J. angielski 16 Matematyka 17 J. angielski 16
7. 13.55-14.40 W-F Historia 14 W-F
8. 14.50-15.35 W-F