Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Rada samorządu uczniowskiego

Rok szkolny 2018/2019


Przewodniczący : 

Zastępca Przewodniczącego: 
Sekretarz :   

 

Opiekunowie Samorządu szkolnego: