Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018 Gimnazjum

L.p. Nazwa zajęć Nauczyciel Do kogo adresowane Dzień tygodnia, godziny Ilość godzin /tygod.
1.          
2          
3          
4