Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019 Szkoła Podstawowa