Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018 Szkoła Podstawowa

 

L.p.

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Do kogo adresowane

Dzień tygodnia, godziny

Ilość godzin /tygod.

1


       

2


       

4


       

5


       

9