Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Kalendarz Apeli i Uroczystości

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Termin realizacji

Nazwa uroczystości / wydarzenia

1.

04.09.2017r.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017

2.

22.09.2017r.

Święto Szkoły

Kartka urodzinowa dla Norwida

3.

16.10.2017r.

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klas pierwszych szkoły podstawowej

4.

13.11.2017r.

Święto Niepodległości

5.

06.01.2018r.

Tradycje Bożonarodzeniowe                    
Jasełka (w kościele)

6.

Kwiecień/Maj 2018r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

7.

Czerwiec 2018r.

Uroczyste ukończenie szkoły klasy III G

8.

22.06.2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018