telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Dyrektor

Dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Olczyk - Szum

Zastępca Dyrektora -  mgr Krystyna Wroniewicz