Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Dyrektor / Wicedyrektor

Dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Olczyk - Szum

Zastępca Dyrektora -  mgr Krystyna Wroniewicz