Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Nauczyciele

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

Lp.

Imię Nazwisko

Przedmiot Wychowawstwo Stopień awansu zawodowego
1. mgr Aleksandra Karpińska edukacja wczesnoszkolna
chemia

kl. Ia 
kl. V b

Nauczyciel mianowany
2. mgr Hanna Wiśniewska edukacja wczesnoszkolna kl. Ib Nauczyciel dyplomowany
3. mgr Agnieszka Więsik
edukacja wczesnoszkolna
pedagog szkolny
kl. II a
Nauczyciel mianowany
4. mgr Małgorzata Koteja
edukacja wczesnoszkolna
j. polski
kl. II b
Nauczyciel kontraktowy
5. mgr Hanna Wiśniewska
edukacja wczesnoszkolna kl. III

Nauczyciel dyplomowany

6. mgr Edyta Rusak
historia
WOS

kl. IV

Nauczyciel kontraktowy

7. mgr Hanna Wójcik

matematyka

kl. V a Nauczyciel dyplomowany
8. mgr Marta Strzeszewska

j. angielski
zaj. komputerowe informatyka
zaj. techniczne
technika

kl. VI Nauczycie kontraktowy
9. mgr Justyna Chłopik
j. polski kl. VII

Nauczyciel mianowany

10. mgr Anna Smoderek

j. angielski
j.polski

kl. VIII a

Nauczyciel dyplomowany

11. mgr Hanna Szuba

fizyka
matematyka

kl. VIII b Nauczyciel dyplomowany
12. mgr Katarzyna Sokolik

przyroda
biologia
geografia

 kl. III gimnazjum
Nauczyciel kontraktowy
13. mgr Agata Banaszczyk
j.niemiecki   Nauczyciel mianowany
14. mgr Dorota Twardowska j. polski   Nauczyciel mianowany
15. mgr Natalia Rostkowska
chemia Nauczyciel bez awansu
16. mgr Agnieszka Zawadka

religia

Nauczyciel mianowany
17. mgr Agnieszka Sęczek

plastyka
informatyka
zaj. komputerowe

Nauczyciel dyplomowany
18. mgr Elżbieta Olczyk-Szum edukacja plastyczna Nauczyciel dyplomowany
19. mgr Krystyna Wroniewicz

edukacja plastyczna
edukacja informatyczna

  Nauczyciel dyplomowany
20. mgr Dariusz Świtalski edukacja muzyczna
muzyka
Nauczyciel kontraktowy
21. mgr Artur Mroczek wychowanie fizyczne Nauczyciel mianowany
22. mgr Kamil Sitek wychowanie fizyczne Nauczyciel kontraktowy
23. mgr Beata Olewska wychowawnie do życia w rodzinie   Nauczyciel mianowany
24. mgr Elżbieta Wojciszko
nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel stażysta
25. mgr Beata Karbownik-Tuz wychowawca świetlicy   Nuaczyciel dyplomowany
26. mgr Olga Dźwigała
wychowawca świetlicy   Nauczyciel stażysta
27. mgr Karolina Łysik
psycholog Nauczyciel stażysta
28. mgr Mirosława Bodalska logopeda   Nauczyciel stażysta
29. mgr Natalia Maciak historia
j. polski
  Nauczyciel mianowany