telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Nauczyciele

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2019

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

Lp.

Imię Nazwisko

Przedmiot Wychowawstwo Stopień awansu zawodowego
1. mgr Agnieszka Nowicka nauczyciel edukacji przedszkolnej oddział przedszkolny Nauczyciel dyplomowany
2. mgr Agnieszka Łapiak nauczyciel edukacji przedszkolnej oddział przedszkolny Nauczyciel mianowany
3. mgr Agnieszka Więsik
edukacja wczesnoszkolna

kl. Ia
kl. III a 

Nauczyciel mianowany
4. mgr Iwona Grzeszyk
edukacja wczesnoszkolna kl. Ib Nauczyciel kontraktowy
5. mgr Aleksandra Karpińska
edukacja wczesnoszkolna
kl. II a
Nauczyciel mianowany
6. mgr Hanna Wiśniewska
edukacja wczesnoszkolna
kl. II b
Nauczyciel dyplomowany
7. mgr Stella Bettella
edukacja wczesnoszkolna kl. III b

Nauczyciel mianowany

8. mgr Natalia Maciak
historia
j. polski

kl. IV

Nauczyciel mianowany

9. mgr Edyta Rusak

historia

WOS

kl. V a Nauczyciel mianowany
10. mgr Marta Kulczyńska

biologia

przyroda

kl. V b Nauczyciel stażysta
11. mgr Hanna Wójcik

matematyka

kl. VI a
Nauczycie dyplomowany
12. mgr Magdalena Ossowska
j. rosyjski kl. VI b

Nauczyciel kontraktowy

13. mgr Agnieszka Zawadka

religia

kl. VII

Nauczyciel mianowany

14. mgr Justyna Chłopik
j. polski kl. VIII
Nauczyciel mianowany
15. mgr Katarzyna Sokolik

geografia

Nauczyciel kontraktowy
16. mgr Agata Banaszczyk
j.niemiecki   Nauczyciel mianowany
17. mgr Dorota Twardowska nauczyciel współorganizujący kształcenie
  Nauczyciel mianowany
18. mgr Natalia Rostkowska
chemia Nauczyciel bez awansu
19. mgr Edyta Cybula

informatyka
technika

Nauczyciel dyplomowany
20. mgr Agnieszka Sęczek

plastyka
informatyka
zaj. komputerowe

Nauczyciel dyplomowany
21. mgr Elżbieta Olczyk-Szum edukacja plastyczna Nauczyciel dyplomowany
22. mgr Krystyna Wroniewicz

edukacja plastyczna
edukacja informatyczna

  Nauczyciel dyplomowany
23. mgr Dariusz Świtalski edukacja muzyczna
muzyka
Nauczyciel kontraktowy
24. mgr Anita Rosenkiewicz j. angielski   brak stopnia awansu
25. mgr Artur Mroczek wychowanie fizyczne Nauczyciel mianowany
26. mgr Kamil Sitek wychowanie fizyczne Nauczyciel kontraktowy
27. mgr Beata Olewska wychowawnie do życia w rodzinie   Nauczyciel mianowany
28. mgr Elżbieta Wojciszko
nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel kontraktowy
29. mgr Beata Karbownik-Tuz nauczyciel współorganizujący kształcenie   Nuaczyciel dyplomowany
30. mgr Olga Dźwigała
wychowawca świetlicy   Nauczyciel stażysta
31. mgr Karolina Łysik
psycholog Nauczyciel stażysta
32. mgr Mirosława Bodalska logopeda   Nauczyciel stażysta

33.

mgr Hanna Szuba

fizyka

matematyka

  Nauczyciel dyplomowany
34. mgr Dariusz Kuziel
 edukacja dla bezpieczeństwa    
35. mgr Lipska Iwona
doradztwo Zawodowe   Nauczyciel kontraltowy
36. mgr Bogumiła Wróblewska Zaj. korekcyjno - kompensacyjne   Nauczyciel dyplomowany
37. mgr Anna Smoderek j. angielski   Nauczycieli dyplomowany
38. mgr Małgorzata Cudny  religia   Nauczycieli dyplomowany