Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Pracownicy obsługi

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp. Imię i nazwisko funkcja
1. mgr Magdalena Sadkowska sekretarz szkoły
2. Janina Cieślicka woźna szkolna
3. Alicja Goźlińska woźna szkolna
4. Grażyna Filipek sprzątaczka
5. Grzegorz Borek
woźny / robotnik gospodarczy
6. Paulina Kondraciuk intendentka szkolna