telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Pracownicy obsługi

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp. Imię i nazwisko funkcja
1. mgr Ewa Dębska sekretarz szkoły
2. mgr Magdalena Sadkowska sekretarz szkoły
3. Janina Cieślicka woźna szkolna
4. Mariola Antosiewicz
woźna szkolna
5. Grażyna Filipek woźna szkolna
6. Anna Rak woźna szkolna
7. Ewa Pietrusińska woźna szkolna
8. Grzegorz Borek
konserwator
9. Ewa Łukasik intendentka/dietetyk
10. Piotr Piskała kucharz
11. Sebastian Woźniak kucharz
12. Natalia Wójcicka pomoc kuchenna
13. Anna Gajkowska pomoc kuchenna