Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Pracownicy obsługi

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Lp. Imię i nazwisko funkcja
1. mgr Ewa Dębska sekretarz szkoły
2. mgr Magdalena Sadkowska sekretarz szkoły
3. Janina Cieślicka woźna szkolna
4. Alicja Goźlińska woźna szkolna
5. Grażyna Filipek sprzątaczka
6. Grzegorz Borek
konserwator
7. Paulina Kondraciuk intendentka szkolna