Telefon : 022-773-39-79

 E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Nauczyciele specjaliści

Godziny przyjęć

mgr Honorata Zawistowska - psycholog szkolny

Środa 09.45- 11.30, 13.25- 14.45

Czwartek 10.45-11.30, 12.40 – 14.45

Piątek 12.40 – 14.45

mgr Honorata Zawistowska - logopeda szkolny

Środa 08.00-9.40 , 11.35-13.25

Czwartek 08.00- 10.30 ,  11.35-12.20

Piątek 08.00- 12.20

mgr Agnieszka Więsik - pedagog szkolny 

Poniedziałek 09.50 - 10.35 , 11.55 -13.50

Wtorek 10.45 - 12.40

Środa 08.00 - 10.35

Czwartek 08.00 - 09.40

Piątek 09.50 - 12.40


mgr Agnieszka Talacha – oligofrenopedagog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Poniedziałek 13.05.-13.50 (kl. VI), 14.00-14.45 (kl. VIIa)

Czwartek 14.55-15.40 (kl. VII a),

Piątek 08.00-08.45 (kl. V), 08.55-09.40 (kl. IVa), 14.00-14.45 (kl. IVb)

mgr Małgorzata Koteja – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 Poniedziałek 10.45-11.30 (kl. Ib)

Środa 08.55-09.40 (kl. III), 11.55-12.40 (kl. II), 14.00-14.45 (kl. III)

Czwartek 08.00-08.45 (kl. Ia), 11.55-12.40 (kl. II), 13.05-13.40 (kl. Ib), 14.00-14.45 (kl. I-III)

Piątek 09.50-10.35 (kl. 1a)

mgr Hanna Szuba - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

Poniedziałek 13.05-13.50 (kl. VII), 14.00-14.45 (kl. VII), 14.55-15.40 (kl. IIIgim)

Wtorek 14.00-14.45 (kl. II gim)

Piątek 15.50-16.35 (kl. II gim)

mgr Marzanna Szeremeta - pielęgniarka medycyny nauczania i wychowania
CZWARTEK  - 11.00-15.00