telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Stołówka szkolna


Opłaty za obiad należy uiszczać na konto: 94 8001 0005 2003 0020 0329 0003

Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie, ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa

W tytule przelewu koniecznie powinny się znaleźć informacje - imię i nazwisko dziecka, klasa, opłacany miesiąc.


 

Dofinansowanie posiłków w szkołach na rok 2018/2019

Informujemy wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów, że od 1 sierpnia można składać nowe wnioski na dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach.
Do programu kwalifikują się te rodziny, w których dochód wynosi 771 zł na osobę w rodzinie. Na dochód rodziny składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+

Do wniosku dołączamy:

-zaświadczenie o zarobkach netto z poprzedniego miesiąca
-w przypadku posiadania gosp. rolnego powyżej 1 ha ostatnią decyzję podatkową
-decyzje ZUS o pobieranych świadczeniach członków rodziny
i inne dokumenty potwierdzające dochód rodziny

Aby uzyskać dofinansowanie posiłku w szkole/przedszkolu – rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku.