telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Regulamin świetlicy szkolnej

Dbamy o czystość i porządek

 1. Szanujemy gry i zabawki w świetlicy oraz własność innych osób.
 2. Po zakończonych zajęciach pozostawiamy miejsce pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.
 3. Klocki, gry i przybory odkładamy na właściwe miejsce.Za urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
 3. Meldujemy wszystkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie.
 4. Stwarzamy bezpieczne warunki do zabawy i pracy.

Dbamy o kulturalne zachowanie

 1. Dzieci w świetlicy starają się stwarzać atmosferę życzliwości.
 2. W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie, używamy słów: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” - w odpowiednich sytuacjach.
 3. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział  w prowadzonych zajęciach.
 4. Rozmawiamy cicho.
 5. W czasie odrabiania prac domowych zachowujemy ciszę.
 6. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi.
 7. Pomagamy sobie nawzajem.