telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Misja naszej szkoły

Przesłaniem  naszej  szkoły  jest wszechstronny  rozwój  uczniów.
Chcemy kształcić absolwentów, którzy będą uczyć się przez całe życie i sami nadawać temu kształceniu kierunek,
którzy wykażą się motywacją, samodzielnością i wiarą w siebie.
Chcemy kształcić uczniów, którzy potrafią wziąć udział w życiu społecznym i sprostać szybkim społecznym przemianom. 


 

W naszej szkole:

 • Kreujemy aspiracje edukacyjne młodzieży.
 • Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 • Pracujemy metodami aktywnymi wykorzystując techniki komputerowe.
 • Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
 • Stwarzamy możliwości rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
 • Wdrażamy do zachowań proekologicznych.
 • Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
 • Oddziaływania wychowawcze szkoły i rodziców są spójne. 
 • Jesteśmy znani w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, co sprzyja, że zgłaszają się do nas dzieci z rejonów innych szkół.
 • Prowadzimy współpracę ze środowiskiem lokalnym ukierunkowaną na kształtowanie tożsamości regionalnej naszych uczniów.

Nasz uczeń:

 • Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji
 • Jest aktywny, sprawny, twórczy i pracowity
 • Jest optymistyczny, otwarty na innych
 • Jest kulturalny, koleżeński, aktywny społecznie
 • Nie jest agresywny
 • Jest uczciwy, nie kłamie, szanuje cudzą własność
 • Umie dbać o swoje zdrowie i potrafi powiedzieć „NIE”
 • Kocha swoją rodzinę, szanuje i kocha swój kraj oraz swoją „Małą Ojczyznę”.