telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Instytucje i osoby udzielające pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych

TELEFONY ALARMOWE:

997 – POLICJA

998 – STRAŻ POŻARNA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

112 – NUMER ALARMOWY*

*(łączy z centrum powiadamiania ratunkowego, gdzie operator przyjmuje zgłoszenie i przekazuje do odpowiedniej jednostki)

 

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Pomoc kierowana jest do dzieci, młodzieży w kryzysie. Mogą uzyskać natychmiastową pomoc telefoniczną jak również dowiedzieć się gdzie mogą szukać dalszej pomocy. Bazuje na 4 zasadach (ABCD): anonimowo, bezpłatnie, chętnie, dyskretnie.

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja, przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka

800 12 12 12

Telefon adresowany jest  do dzieci i ma służyć pomocą, zarówno młodzieży jak i najmłodszym, można uzyskać wsparcie w trudnych chwilach oraz porady specjalistów.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

800 199 990

Oferuje pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków.

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

801 889 880

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, zakupów, pracy czy jedzenia.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze. Prowadzone działania: Pomoc psychologiczna, Pomoc prawna Ogólnopolska poradnia mailowa, Ogólnopolska poradnia telefoniczna, Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

NAZWA INSTYTUCJI

 

ADRES

 

RODZAJ POMOCY

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

i Młodzieży w Józefowie

ul. 3 Maja 127

05-400 Józefów

22 468 25 99

Poradnia zajmuje się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku

ul. Majowa 17,

05-402 Otwock

22 710 15 50

Poradnia zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, orzecznictwem i opiniowaniem, doradztwem i profilaktyką dzieci i młodzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie,

Radiówek 25,

05-462 Wiązowna

22 780 46 59

Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowym w Wiązownie

ul. Lubelska 59

05-462 Wiązowna

22 512-58-05

Zajmuje się pomocą rodzinie w problemie spowodowanym nadużywaniem alkoholu, do komisji może zgłosić się osoba doświadczająca trudnej sytuacji bądź świadek takiego zdarzenia.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Lubelska 36

05-462 Wiązowna

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Wiązowna.

Posterunek Policji w Wiązownie

ul. Kościelna 9

05-462 Wiązowna

22 789-01-77

Zajmuje się ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra jak również ochroną bezpieczeństwa i porządku,