telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Nauczyciele

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA:

Oddział przedszkolny  0A – p. Magdalena Izdebska, p. Katarzyna Gałązkiewicz

Oddział przedszkolny  0B – p. Agnieszka Łapiak, p. Milena Sitkowska

WYCHOWAWCY KLAS:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa  I a – p. Agnieszka Nowicka

Klasa I b – p. Hanna Wiśniewska

Klasa II a – p. Agnieszka Więsik

Klasa II b – p. Iwona Grzeszyk

Klasa III a – p. Aleksandra Karpińska

Klasa III b – p. Hanna Wiśniewska

 

KLASY IV-VIII

Klasa IV a – p. Anna Mroczek

Klasa IV b – p. Bogumiła Wróblewska

Klasa V – p. Anna Smoderek

Klasa VI a – p. Edyta Rusak

Klasa VI b – p. Marta Kulczyńska

Klasa VII a – p. Hanna Wójcik

Klasa VII b – p. Magdalena Ossowska

Klasa VIII – p. Agnieszka Zawadka

 

NAUCZYCIELE  PRZEDMIOTÓW

Język polski – p. Justyna Chłopik, p. Bogumiła Wróblewska, p. Anna Smoderek, p. Monika Szuba-Wujcik

Język angielski – p. Marta Strzeszewska, p. Anna Smoderek, p. Anna Mroczek

Język niemiecki – p. Paweł Gawęda

Język rosyjski – p. Magdalena Ossowska

Matematyka – p. Hanna Wójcik

Informatyka – p. Agnieszka Sęczek, p. Marta Strzeszewska

Biologia – p. Marta Kulczyńska

Chemia – p. Aleksandra Karpińska,

Geografia – p. Katarzyna Sokolik

Fizyka – p. Hanna Szuba

Historia – p. Edyta Rusak

Wiedza o społeczeństwie – p. Edyta Rusak

Przyroda – p. Marta Kulczyńska

Wychowanie fizyczne – p. Anna Bartoszyńska, p. Kamil Sitek, p. Artur Mroczek

Muzyka – p. Dariusz Świtalski

Plastyka – p. Agnieszka Sęczek

Technika – p. Marta Strzeszewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia – p. Agnieszka Zawadka

Doradztwo zawodowe – p. Edyta Rusak

Wychowanie do życia w rodzinie – p. Monika Szuba-Wujcik

 

SPECJALIŚCI:

pedagog - p. Agnieszka Więsik,

psycholog - p. Karolina Borowik

logopeda - p. Mirosława Bodalska, p. Joanna Rudzińska

nauczyciel terapii pedagogicznej - p. Bogumiła Wróblewska

nauczyciel wspomagający – p. Magdalena Ossowska, p. Beata Karbownik –Tuz, p. Dorota Twardowska,

biblioteka – p. Elżbieta Wojciszko

świetlica szkolna – p. Agnieszka Nowicka, p. Beata Karbownik –Tuz, p. Anna Bartoszyńska, p. Olga Dźwigała, p. Paweł Gawęda