telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Erasmus+ Partnerstwo strategiczne

pobrane.png

 

 

 

Tytuł projektu: Let's play outdoor games!

 

Data rozpoczęcia projektu: 01-09-2017r.

 

Data zakończenie projektu: 31-08-2019r.

 

Cele programu Erasmus+: 

* Uczenie się i nauczanie gier na świeżym powietrzu należących do różnych kultur,

* Możliwość dowiedzenia się "jak możemy uczyć się na świeżym powietrzu" od siebie nawzajem, wzbogacenie projektu po przez realizację przykładów działań oraz przygotowanie scenariuszy lekcji,

* Wzbogacenie zewnętrznej infrastruktury pedagogicznej naszych nauczycieli, wymienianie informacji z naszymi partnerami i obserwowanie ich szkół,

* Uczynienie nauki bardziej kreatywnej i zabawnej,

* Wzbogacenie i zróżnicowanie naszego środowiska edukacyjnego,

* Zwiększenie aktywność sportowej / fizycznej oraz upowszechnianie aktywność,

* Zwiększenie miłości do przyrody i świadomości ekologicznej naszych uczniów,

* Podnoszenie świadomości uczniów na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia (odpowiedniej diety).

 

Międzynarodowe spotkania projektowe:

Podczas projektu (24 miesiące) będą przeprowadzone cztery międzynarodowe spotkania dla koordynatora szkoły. Po zatwierdzeniu projektu i otrzymaniu dotacji, przeprowadzimy nasze pierwsze międzynarodowe spotkanie (Kickoff) w Turcji w grudniu 2017 r. Drugie międzynarodowe spotkanie odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Grecji. Trzecie międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Finlandii w październiku/ listopadzie 2018 r. Czwarte Międzynarodowe Spotkanie (spotkanie zamykające) odbędzie się w maju/czerwcu 2019 r. We Włoszech. 

 

Cele spotkań projektowych:

* uporządkowanie kwestii związanych z zarządzaniem projektem,

* omówienia i organizacja wydarzeń edukacyjnych / dydaktycznych / szkoleniowych,

* oceny wstępnych testów i ostatniego testu, które przeprowadzimy dla uczniów i nauczycieli,

* oceny wydarzeń związanych z uczeniem się / nauczaniem / szkoleniem i wzbogacenia treści,

* przeanalizowanie naszego projektu poprzez analizę celów.

 

Wyjazdy szkoleniowe:

NAUKA / NAUCZANIE / DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA (LTT)

LTT-1 (krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników - 2 nauczycieli  czas trwania 5 dni) odbędzie się w Wielkiej Brytanii marzec 2018.

LTT-2 (krótkoterminowa wymiana grup uczniów - 2 nauczycieli i 4 uczniów czas trwania 5 dni) będzie realizowany w Polsce maj 2018.

LTT-3 (krótkoterminowa wymiana grup uczniów - 2 nauczycieli i 4 uczniów czas trwania 5 dni) zostanie przeprowadzone w Portugalii grudzień 2018 (może być przesunięcie na 2019).

 

Partnerami projektu (oprócz Polski) są: Wielka Brytania, Finlandia, Turcja, Portugalia, Grecja, Włochy.

 

Korzyści wynikające z projektu: wymiana informacji, doświadczeń i kultury między partnerami projektu. Uczniowie będą mieć okazje rozmawiać z dziećmi z innych krajów oraz szkolić swój angielski, wyjeżdżać i zdobywać doświadczenia za granicą. https://www.youtube.com/watch?v=sbIp5EFbYe8&list=PLKzHKzqsYagcBDZlX6pMdiNpkDFPCmX9J&index=3