telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA

Tytuł Projektu: WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA

O PROJEKCIE

Od 01 grudnia 2019 r. nasza szkoła realizuje projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów  pt. „WIELE KULTUR- JEDNA EUROPA”,  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 180 029,00 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94, 29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Czas trwania projektu: 01.12.2019 r. - 30.11.2020 r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych: znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych; kompetencji osobistych i społecznych oraz obywatelskich; umiejętności skutecznego uczenia się; kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – poznania innych zwyczajów, historii i sztuki, zrozumienia odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej różnych narodowości.

Założeniem projektu jest wyjazd 30 uczniów z klas VI - VIII wraz z opiekunami do szkoły partnerskiej w Hiszpanii, Granadzie. Wyjazdy edukacyjne będą trwały 7 dni. W czasie pobytu uczniowie będą realizować zajęcia merytoryczne z języka angielskiego w wymiarze 6 godzin dziennie. Zajęcia te będą obejmowały zarówno uczniów polskich jak i hiszpańskich. Po zajęciach w czasie wolnym uczniowie wraz z opiekunami będą uczestniczyć w programie kulturowym obejmującym wycieczki do zabytkowych, historycznych i ciekawych miejsc.

W ramach przygotowań do mobilności  uczniowie będą brali udział w zajęciach z języka angielskiego, języka hiszpańskiego, kultury Hiszpanii  oraz w zajęciach z pedagogiem podczas, których dowiedzą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

  • 20191104_132331
  • 20191104_132336
  • 20191104_132340

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA

W dniach 07.01.2020 r. – 09.01.2020 r. p. Elżbieta Olczyk- Szum Dyrektor Szkoły uczestniczyła w wizycie przygotowawczej w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów", tytuł przedsięwzięcia "WIELE KULTUR – JEDNA EUROPA". Pani Dyrektor zwiedziała szkołę Padre Suarez Institute of Secondary Education w Granadzie przyjmującą naszych uczniów. Podczas wizyty został ustalony harmonogram realizacji działań, które będą realizowane podczas mobilności zagranicznej uczniów.  Zostały również sprawdzone i uzgodnione warunki pobytu uczniów tj. wyżywienie i zakwaterowanie.

 

  • IMG_6064
  • IMG_6066
  • IMG_6068
  • IMG_6069
  • IMG_6074

 

 

PLAKAT_POWER.jpg