telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

OPŁATY

Informujemy, że wpłaty za obiady przyjmowane  są do dnia 10 -tego następnego miesiąca


Odwołanie obiadu pod nr telefonu   515  725  815.

 

Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłaty za obiad należy uiszczać na konto: 94 8001 0005 2003 0020 0329 0003

SZKOŁA PODSTAWOWA im. C.K. NORWIDA W ZAKRĘCIE, ul. SZKOLNA 11, 05-077 WARSZAWA

W tytule przelewu koniecznie powinny się znaleźć informacje - imię i nazwisko dziecka, klasa, opłacany miesiąc.