telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Historia szkoły

Zakręt to miejscowość wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim w granicach administracyjnych gminy Wiązowna, leżąca przy międzynarodowej trasie A2. Jej dzieje sięgają roku 1814, kiedy to została utworzona wieś Janówek.

Szkoła Podstawowa w Zakręcie posiada 80-letnią historię. W 1931 roku powstała dwuklasowa szkoła w Janówku, z połączenia dwu szkół jednoklasowych - jednoklasowej szkoły powszechnej w Janówku i jednoklasowej szkoły powszechnej w Koniku Nowym. Zarówno pierwsza, jak i druga szkoła znajdowały się w starych drewnianych budynkach grożących zawaleniem i z tych to powodów, połączono obie szkoły w jedną i ulokowano w budynku mieszkalnym byłego fabrykanta- Józefa Chrzanowskiego, który był właścicielem fabryki kafli i odlewni metali w Janówku.

historia_20111012_1678152134.jpg

historia_20111012_1415813568.jpg

Pierwszymi nauczycielami nowoutworzonej szkoły były: p. Rosse Melania i p. Martini Helena, która pełniła również obowiązki kierownika szkoły. Stanowisko to objął później Stanisław Szumski, brat pisarki Marii Dąbrowskiej. W 1936 r. Stanisław Szumski odszedł na emeryturę, a kierownictwo szkoły objął Władysław Peńsko i pełnił swą funkcję do chwili wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej, tj. do 1944 roku.

historia_20111012_1127656994.jpghistoria_20111012_2019989670.jpg

Podczas II wojny światowej budynek w skutek działań wojennych został zdewastowany. Po wojnie naukę rozpoczęto częściowo w budynku szkoły, a częściowo w wynajętych pomieszczeniach. W 1947 roku do użytku nadawały się tylko dwie izby lekcyjne. W tym też roku na stanowisko kierownika szkoły został mianowany p. Hipolit Malinowski. Do szkoły uczęszczało wówczas 130 uczniów.
Szkoła zaczęła realizować program pełnej siedmioklasówki.

historia_20111012_1950596262.jpgZdjęcie z lat 50, z archiwum p. Zygmunta Bieńkowskiego

Zniszczony budynek szkoły przy pomocy rodziców częściowo wyremontowano i uzyskano w ten sposób trzy izby lekcyjne. Po zakończeniu remontu, w 1949 roku, w budynku mieściły się już cztery izby lekcyjne, kancelaria i mieszkania dla nauczycieli. W tym też roku został aresztowany Hipolit Malinowski za działalność w Armii Krajowej. Od tego momentu funkcję kierownika przejęła p. Helena Malinowska- żona Hipolita.
W 1954 roku, po powrocie z aresztu, p. Hipolit Malinowski ponownie objął kierownictwo szkoły i pełnił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę tj. do roku 1969.

historia_20111012_1607576159.jpghistoria_20111012_1737006603.jpg

W 1969 roku kierownikiem szkoły została p. Zofia Kajka. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został oddany do użytku 30 grudnia 1973 roku.

historia_20111012_1006692684.jpg


Do roku 1977 była to szkoła 8-klasowa, w której pracowali m.in.; Jan Kowalczyk, Irena Rudnicka, Teresa Dzierżanowska, Marianna Suchecka, Helena Papis, Teresa Witkowska, Ewa Dąbała, Hanna Kowalczyk, Zbigniew Twardowski.

historia_20111012_1956463186.jpghistoria_20111012_1607576159.jpghistoria_20111012_1772384885.jpg

historia_20111012_2052816948.jpghistoria_20111012_1041809990.jpghistoria_20111012_1688333590.jpg

 historia_20111012_1780213108.jpghistoria_20111012_1106933551.jpg

W kolejnych latach szkoła zmieniała strukturę organizacyjną. Od września 1977 roku została filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Wiązownie. Kierownictwo szkoły pełniły Pani Helena Papis, następnie Pani Maria Suchecka i Pani Irena Rudnicka. Od 1 września1981 roku kierownikiem szkoły filialnej została Pani Hanna Kowalczyk. W okresie pełnienia funkcji kierowniczej reaktywowała klasę IV, a następnie klasę V i VI.

historia_20111012_1664166540.jpghistoria_20111012_1953133485.jpg

W 1983 roku rozwiązano Zbiorcze Szkoły Gminne i szkoła w Zakręcie znów była samodzielną placówką. Pani Hanna Kowalczyk funkcję dyrektora pełniła do roku1997.
Od dnia 1 września 1998 r. na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej została powołana Pani Elżbieta Olczyk-Szum.

historia_20111012_1175333931.jpgSkład Rady Pedagogicznej rok szkolny 1998/ 1999


Od lewej, górny rząd: Iwona Piekarska, Agnieszka Świstak, Ewa Woźniak, Dorota Giera, Hanna Grodzka- Figzał
Dolny rząd: Dorota Dobosiewicz, Elżbieta Olczyk- Szum- dyrektor szkoły, Hanna Szymkiewicz, Hanna Wiśniewska.
I inni nauczyciele: Iwona Kerschke, Anna Malinowska, Róża Sokołowska, Artur Wiśniewski, Grażyna Wodecka, Iwona Wojtaszek.

W wyniku reformy oświaty uległ zmianie status szkół podstawowych. Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 51/XLVI/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. Szkoła Podstawowa w Zakręcie została znów przekształcona ze szkoły 8 - letniej, w 6 - letnią szkołę podstawową. Pani Elżbieta Olczyk-Szum pełnienie funkcji dyrektora rozpoczęła w okresie wdrażania reformy edukacji, niosącej zmiany organizacyjne i nowe wyzwania wobec szkoły. Ważnym zadaniem było zapewnienie jak najlepszych warunków pracy ucznia. Władze samorządowe Gminy Wiązowna pod przewodnictwem wójta Stanisława Boguckiego podjęły decyzję
o przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynku szkoły. Prace remontowe podjęto w roku 2000. Zmodernizowano kotłownię węglową na gazową, w całym budynku wymieniono instalację grzewczą. Wykonano remont sanitariatów. W 2001 r. wykonano termorenowację budynku, zmianę konstrukcji dachu i nowe pokrycie, wymieniono okna oraz położono nową elewację budynku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring.

historia_20111012_1547770365.jpg


W 2001 r. w 70 rocznicę powstania szkoły z inicjatywy dyrektora Pani Elżbiety Olczyk-Szum odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru. Patronem szkoły został Wielki Polak, Mazowszanin, patriota Cyprian Kamil Norwid. Sztandar szkoły wykonała Pani Janina Doszko wg projektu Pani Elżbiety Olczyk- Szum.

Sztandar ufundowały firmy:
- Sinclan-Bis SKODA AUTO Panowie Andrzej, Janusz i Maciej Siniarscy - Czapliccy
- MARCIN DEKOR Państwo Teofila, Leszek i Marcin Kruszewicz
- Państwo Elżbieta i Wiesław Prudzyńscy
- Rada Rodziców szkoły podstawowej w Zakręcie

Sztandar jest naszą dumą i uświetnia szkolne uroczystości, a słowa poety przyświecają naszym codziennym działaniom.
Od dnia 1 września 2007 roku powołane zostało Publiczne Gimnazjum w Zakręcie, którego dyrektorem została pani Grażyna Wodecka.
Dnia 14 października 2007 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej.

historia_20111012_2072348760.jpghistoria_20111012_1618914366.jpg

historia_20111012_1734141447.jpghistoria_20111012_2061571142.jpg

Od 1 września 2008 roku szkołę czekała kolejna zmiana, gdyż został utworzony Zespół Szkolno- Gimnazjalny, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida oraz Publiczne Gimnazjum, a funkcję dyrektora objęła pani Elżbieta Olczyk- Szum.

Od dnia 1 września 2010 r. struktura organizacyjna zespołu szkolnego powiększyła się o oddział edukacji przedszkolnej tzw. zerówkę.
W związku z ciągłym rozwojem szkoły, w tym samym roku utworzone zostało stanowisko wicedyrektora, które objęła pani Wioletta Śledziewska. Od 1 września 2011r. funkcję wicedyrektora pełni pani Hanna Wójcik.


Nasza placówka posiada salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, pracownię komputerową sfinansowaną z funduszy unijnych, bibliotekę z czytelnią oraz sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Dla uczniów przygotowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in. zajęcia karate, zajęcia taneczne, koła językowe i przedmiotowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów oraz organizowane są ciekawe wycieczki edukacyjne.